แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon

CHEMICAL

pH Meter Standard Buffer Solution : 2 , 4, 7 , 9 , 10 pH @ Temperature range 20-30 C Electrical Millivolts range : 0-1999 mV or -700 to + 700 mV @ Temperature range 20-30 C Conductivity Meter Buffer range : 84 , 1410 , 12000 , 80000 microSimens Electrical resistivity 0.1Ω・m to 10 kΩ・m Salt Meter Standard Buffer Solution : 10 , 30 % Refractometer Standard Buffer Solution : 2 , 29 Brix (%) TDS Meter Standard Buffer Solution PPMบริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com