แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon

ติดต่อฝ่ายการตลาด

ติดต่อคุณ : เยาวเรศ สุริยะ

Contact.

: Yaowares Suriya

โทรศัพท์มือถือ : 086-337-0109 Mobile Phone. : 086-337-0109
แฟกซ์ : 02-995-6863 Fax. : 02-995-6863
อีเมล์ : sale@psl-cal.com E-mail. : sale@psl-cal.com
เว็บไซต์ : www.psl-cal.com Website. : www.psl-cal.com

บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com