แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon

ELECTRICITY

Electrical / Electronics Calibration


 

 

PSL Calibration Laboratory provides quick and accurate electrical / electronics calibration services for general purpose electrical and electronic test, measurement and control instruments.

Our Electrical / Electronic Calibration capabilities include:

 • Multimeter Calibration
 • Electronic Calibrators
 • Decade Resistance Box Calibration
 • Power Supply Calibration
 • Electronic Load Calibration
 • Thermocouple Calibrators
 • Megger Calibration
 • Hi-Pot Tester Calibration
 • Clamp-On Ammeter Calibration
 • Chart Recorder Calibration
 • Data Logger Calibration
 • Oscilloscope Calibration
 • Multifunction Calibrators
 • And much more!
บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com