แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon

จนท.ควบคุมงาน (Job Control)

ติดต่อคุณ

: คุณ ภัสรา หนูเล็ก

Contact. : Patsara Nulek
โทรศัพท์ : 02-995-6865-6 Phone. : 02-995-6865-6
แฟกซ์ : 02-995-6863 Fax. : 02-995-6863
อีเมล์ : Beer@psl-cal.com E-mail. : Beer@psl-cal.com
เว็บไซต์ : www.psl-cal.com Website. : www.psl-cal.com
บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com