แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon
CALIBRATION CAPACITY
  
  
   
TESTING
  
  
   
CHEMICAL
  
  
   
GLASS WARE
  
  
   
GAS
  
  
   
SOUND LEVEL & VIBRATION
  
  
   
LUX
  
  
   
FLOW
  
  
   
HUMIDITY
  
  
   
TEMPERATURE
  
  
   
PRESSURE
  
  
   
MASS & BALANCE
  
  
   
TORQUE
  
  
   
FORCE
  
  
   
ELECTRICITY
  
  
   
DIMENSIONบริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com