แนะนำ วิธีการสอบเทียบอ้างอิง การให้บริการสอบเทียบ ฝ่ายเทคนิค ติดต่อฝ่ายการตลาดติดต่อฝ่ายประสานงานลูกค้าจนท.ควบคุมงาน (Job Control)ฝ่ายบัญชี และการเงิน
Plane New ISO 17025 ScopeNew ISO 17025 Temperature Soon (Onsite)New ISO 17025 Temperature SoonNew ISO 17025 Dimension Soon (1)New ISO 17025 Dimension Soon
บริษัทพรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด Precision Standard Laboratory Co.,Ltd เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านมาตรวิทยา ที่ทำงานเป็นอย่างอิสระ เพื่อสร้างคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้า โดยได้เริ่มเปิดให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เลขที่ 0123 ตามมอก.17025-2548 โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (NSC-TISI-TIS 17025) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 11/127 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 (ประเทศไทย) ปัจจุบันเราได้เปิดดำเนินการสอบเทียบให้กับหน่วยงานทั่วไป ทั้งบริษัทในภาคเอกชนและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นในคุณภาพและการให้บริการที่ดี โดยทางเราได้คำนึงถึงความพึงพอใจจากทางลูกค้าเป็นสำคัญและพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในราคาคุ้มค่าและเป็นธรรมแก่ลูกค้า
CALIBRATION CAPACITY
  
  
   
TESTING
  
  
   
CHEMICAL
  
  
   
GLASS WARE
  
  
   
GAS
  
  
   
SOUND LEVEL & VIBRATION
  
  
   
LUX
  
  
   
FLOW
  
  
   
HUMIDITY
  
  
   
TEMPERATURE
  
  
   
PRESSURE
  
  
   
MASS & BALANCE
  
  
   
TORQUE
  
  
   
FORCE
  
  
   
ELECTRICITY
  
  
   
DIMENSION
 
Accredited ISO 17025 Certificate
  
  
   
Certificate ISO 17025
  
  
   
Electrical (1/17)
  
  
   
Electrical (2/17)
  
  
   
Electrical (3/17)
  
  
   
Electrical (4/17)
  
  
   
Electrical (5/17)
  
  
   
Electrical (6/17)
  
  
   
Electrical (7/17)
  
  
   
Electrical (8/17)
  
  
   
Electrical (9/17)
  
  
   
Electrical (10/17)
  
  
   
Dimension (11/17)
  
  
   
Force Torque Pressure (12/17)
  
  
   
Pressure & Mass (13/17)
  
  
   
Mass & Balance (14/17)
  
  
   
Electronic Balance (15/17)
  
  
   
Electronic Balance Onsite (16/17)
  
  
   
Pressure Scope Onsite (17/17)
 

บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com